Resursseja freelancereille


Aloittavalle freelancerille

Oma portfolio nettiin

Jos sinulla ei ole omia kotisivuja ja haluat laittaa esille työnäytteitäsi voit hyödyntää seuraavia palveluita:

 • Adobe Portfolio - "Beautiful portfolio websites, free with Creative Cloud"
 • Behance Network - "Build a dynamic, multimedia portfolio of your latest projects, open to all or shared selectively."
 • Carbonmade - "With Carbonmade, you can manage your online portfolio with a variety of tools that allow you to change how you display your work."
 • Coroflot - "No charge! Create your portfolio in minutes – no coding needed."
 • Dribbble - "Dribbble is a place to show and tell, promote, discover, and explore design."
 • Indexhibit - "A web application used to build and maintain an archetypal, invisible website format that combines text, image, movie and sound."
 • ProFolio - "ProFolio is an elegantly designed portfolio for artists, designers, photographers, or anyone that has creative visual pieces to share!"
 • SHOWN'D - "Whether you're a photographer, graphic or web designer, illustrator, writer, videographer, or 'that guy', you're going to need a portfolio. That's where we come in."
 • Squarespace - "Share your passion with the world. Create a beautiful website with Squarespace."

Toinen vaihtoehto on omien kotisivujen teko. Webhotellipalveluihin voit tutustua Puskaradiossa.

Yhteisöt & palvelut

 • Freelancer.com - "Freelancer.com is the world's largest outsourcing and crowdsourcing marketplace for small business. We have hundreds of thousands of satisfied customers from all over the world."
 • Graffa Suomi Facebook-ryhmä - "Ryhmä Adoben ohjelmien käyttäjille. Tämän ryhmän ensisijainen tavoite on toimia paikkana jakaa omia tai netistä löytämiäsi hyviä vinkkejä ja ohjeita."
 • Nerot.fi - "Tarvitsetko yrityksesi kotisivuille tekijän tai logolle suunnittelijan? Jätä tarjouspyyntö ammattilaisille Nerot.fi:ssä."
 • Mushrooming - "Whether you are looking for a desk to rent,  a new member to share your workspace, need a designer’s help or just want see where the makers are and what they do, explore Mushrooming.fi!"
 • Kvaak.fi - "Kvaak.fi -sarjakuvaportaali on Suomen ainoa merkittävä sarjakuvia asiallisen journalistisella mutta viihdyttävällä asenteella uutisoiva, arvosteleva ja seuraava, jatkuvasti päivittyvä ja kehittyvä verkkopalvelu."

Järjestöt & liitot

 • Freelance-graafikot - "Olemme kuvittajia, graafisia suunnittelijoita, animaationtekijöitä - visuaalisen viestinnän ammattilaisia. Työskentelemme itsenäisinä freelancereina tai yrittäjinä."
 • Grafia - "Grafia ry on graafisen suunnittelun ammatillinen järjestö, jonka tarkoituksena on edistää graafisen suunnittelun tietämystä ja tuntemusta sekä valvoa jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia ja taloudellisia etuja."
 • Grafinet ry - "Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry on valtakunnallinen, itsenäinen ammattiosasto TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:ssä, joka ajaa jäsentensä taloudellisia, ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja."
 • Kopiosto - "Kopiosto on vuonna 1978 perustettu tekijöiden, kustantajien ja esittävien taiteilijoiden yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Kopiosto myöntää teosten käyttölupia ja tilittää perityt korvaukset teosten tekijöille tai heidän edustajilleen. Kopiostolla on 44 jäsenjärjestöä, jotka toimivat laajasti kulttuurin ja viestinnän eri alueilla."
 • Kuvittajat.fi - "Kuvittajat ry on perustettu keväällä 2002 ja nykyinen jäsenmäärä on noin 260. Jäsenistö toimii pääsääntöisesti kuvittajina. Järjestön toimintaa rahoitetaan valtiontuella, Kopioston jakamilla valokopiointikorvauksilla ja jäsenmaksuilla."
 • DigiMama ry - "DigiMaMa ry on digimedian, markkinointiviestinnän, markkinointitutkimuksen, tietoalan, pelialan  sekä muotoilun ja muiden luovien alojen parissa työskentelevien ammattijärjestö ja edunvalvoja."
 • Sarjakuvantekijät ry. - "Sarjakuvantekijät ry. on suomalaisten sarjakuvantekijöiden etujärjestö. Yhdistys on perustettu vuonna 1995, ja vuoden 2006 keväällä jäseniä oli 99."
 • Suomen freelance-journalistit ry - "Suomen freelance-journalistit ry (SFJ) on Journalistiliiton valtakunnallinen jäsenyhdistys, johon kuuluvat pääasiassa lehdistölle työskentelevät vapaat journalistit. Yhdistykseen kuuluu yli 1 000 jäsentä."
 • Suomen Journalistiliitto - "Suomen Journalistiliitto on vuonna 1921 perustettu toimittajien ammattijärjestö. Liitossa on noin 15 000 jäsentä, jotka kuuluvat 18 jäsenyhdistykseen. Liitto valvoo jäsentensä ammatillisia etuja ja edustaa jäseniään työehtosopimusneuvotteluissa. Liiton jäsenet työskentelevät lehtien, radion, television, kustannusalan ja erilaisten uusien viestintäyhtiöiden palveluksessa."

Yrittäjille

 • Ukko.fi - "Laskuta ilman omaa yritystä."
 • Patentti- ja rekisterihallitus - "Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti."
 • Suomen Yrittäjät - "Yrittäjäportaali, www.yrittajat.fi , on Suomen Yrittäjät ry:n sekä Suomen Yrittäjien Sypoint Oy:n tuottama ja ylläpitämä palvelu. Yrittäjäportaali kokoaa pk-yrittäjille suunnattua asiatietoa ja uutisia yhteen verkko-osoitteeseen."
 • Työ- ja elinkeinokeskus - "TE-keskukset tukevat ja neuvovat yrityksiä niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa ja osallistuvat innovaatioympäristön kehittämiseen."
 • Työnantajat: lisätkää työilmoituksenne Careerjetiin.
 • Verohallinto
 • Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ - "Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) on Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä, joka mahdollistaa tietojen ilmoittamisen yhdellä ilmoituksella molemmille viranomaisille. Yritysten ja yhteisöjen ei tarvitse enää ilmoittaa samoja tietoja erikseen sekä kaupparekisteriin (säätiörekisteriin) että verohallinnon ylläpitämiin rekistereihin vaan asia hoituu nyt yhdellä ilmoituksella molempien viranomaisten rekistereihin."

Kirjallisuus

Ulkomaiset

 • 100 Habits of Successful Freelance Designers: Insider Secrets for Working Smart & Staying Creative - "Good habits are found in every part of the design process, from promoting yourself well in order to land the client, to working with that client, to achieving the desired results on press. 100 Habits of Successful Freelance Designers reveals solutions from a wide range of freelance designers whose years of experience have helped them find not only the most creative solutions for their clients' design needs, but also the most successful solutions. This book also focuses on the daily habits that inspire these designers to stay creative and business strategies to be successful when working on your own."
 • The Business Side of Creativity: The Complete Guide to Running a Small Graphic Design or Communications Business - "The Business Side of Creativity is the most comprehensive business companion available to freelance graphic designers, art directors, illustrators, copywriters, and agency or design-shop principals. Cameron S. Foote, a successful entrepreneur and editor of the Creative Business newsletter, guides you step-by-step through the process of being successfully self-employed-from getting launched as a freelancer to running a multiperson shop to retiring comfortably, and everything in between."
 • The Copywriter's Handbook: A Step-By-Step Guide To Writing Copy That Sells - "Bly has compiled an incredibly useful resource for budding, and even experienced, copywriters. Bly calls his book 'a step-by-step guide to writing copy that sells.' And that it is: Bly covers the writing of print ads, direct mail, brochures, catalogues, public-relations material, trade-journal articles, speeches, newsletters, commercials, and more. But equally informative is the substantial amount of space that he devotes to the copywriting business, in which he offers guidance in setting up a freelance copywriting business, getting hired by an ad agency, and hiring and working with copywriters (this section also includes a cg business, getting hired by an ad agency, and hiring and working with copywriters (this section also includes a chapter on graphic design for copywriters). This is a terrific book."
 • Starting Your Career as a Freelance Illustrator or Graphic Designer - "A twenty-five year veteran in the field, Michael Fleishman, has detailed every business aspect of commercial art in Starting Your Career as a Freelance Illustrator or Graphic Designer."
 • The Business of Design - "The Business of Design enables designers and other creative professionals to successfully apply their talents in the marketplace by teaching the basics of marketing, proposals, legal considerations and working with clients. If you're looking for a tool to help your students' bridge the gap between their creative knowledge and the essential business acumen required to be successful, then The Business of Design is a must for your classroom."
 • The Principles Of Successful Freelancing - "Thinking about becoming your own boss and embarking on the wonderful and rewarding journey of freelancing? The Principles Of Successful Freelancing is for you. In this easy-to-follow guide you'll learn what's important in transforming your skills into a booming freelance business."

Viihdettä